Denne side indeholder oplysninger om pladsen og broen

Er det din tur til at slå græs   

Oversigt over skure og pladsen 

 Oversigt over bropladser

Fortøjnings regler ved broen

Historisk oversigt over bropladserne

Fangst journaler til ud print

 

Plan over vand på pladsen

Plan over el på pladsen

 

 

Pladsmand Benny Sørensen tlf/sms: 20320754

 

For at der kan være plads til alle både på pladsen er det vigtigt, at alle

 bådejere kontakter pladsmanden for anvisning af plads,

 inden både placeres på pladsen.

 

Skal båden på land for reparation, aftales det altid med pladsmanden.

 

Pladsen skal være ryddet for både senest den 1. juni, og bådene må ikke komme på land igen før tidligst 1. oktober,

 husk at slå græs under båden og rydde op for bukke og andet, når i fjerner den fra pladsen.

 

Ved udsætning og optagning af både skal pladsmanden eller  Knud Erik Kristoffersen tlf. 51926663 hvis der ønskes hjælp.

 

Både der stilles på køl skal understøttes med bukke som holdes sammen med en sikkerheds line.

 Bådene skal være fjernet fra broen senest anden sidste weekend i oktober.

 

 Kajak og kano skal opbevares i stativet på den aftalte plads med medlemsnummer, navn og telefonnummer på båden,

 og fortøjes med bunden i vejret så den ikke kan fyldes med regnvand og ikke kan falde ned når det blæser.

 

Både, der er placeret uden pladsmandens anvisning og ligger i vejen, vil blive fjernet på medlemmets regning.

Pladsmanden bestemmer suverænt, hvor og hvordan bådene skal placeres,

 og medlemmerne har pligt til at følge pladsmandens anvisninger.

 

Mvh.

Benny Sørensen